• 692-395-728
  • kkanczugowski@gmail.com

Prawnik. Włochy, Bemowo. Radca prawny Ursus. Porady prawne i Kancelaria prawna online

Prawnik i Radca prawny – dla dzielnic Włochy Bemowo i Ursus. Porady prawne online.

Włochy, Prawnik, Ursus

Cennik usług

Włochy, radca prawny, Ursus

Każdy radca prawny świadczy fachowo usługi i pomoc prawną na rzecz Klientów Kancelarii. Wycena każdej sprawy uzależniona jest od okoliczności sprawy, z tego względu zapoznanie się z aktami sprawy jest bezpłatne. W przypadku spraw błahych i nie wymagających znacznego zaangażowania pracy prawnika pomoc prawna może być udzielona bezpłatnie. Z powyższych względów każdy radca prawny z Kancelarii Kanlex omawia z klientem przed przyjęciem pełnomocnictwa procesowego i podjęcia się sprawy problematykę zarówno merytoryczną jak też strategię danej sprawy oraz koszty sądowe, a także kwestie honorarium. W wielu sprawach ze względu na trudną sytuację majątkową lub osobistą Klienta prawnik Kancelarii Kanlex jest w stanie wystąpić z wnioskiem o zwolnienie od kosztów procesu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą radcy prawnego pomoc prawna świadczona jest bezpłatnie. Kancelaria oferuje różne zniżki przy prowadzeniu kilku spraw. Jednocześnie każdy prawnik z Kancelarii Kanlex ma na względzie przy wycenie honorarium możliwość jego rozłożenia na raty (czasem kilka rat) w zależności od okoliczności osobistych Klienta, zachowując je w pełnej poufności zawodowej. W zależności od rodzaju sprawy za prowadzenie danej sprawy Kancelaria oferuje umowy o świadczenie usług prawniczych doraźne (do jednej sprawy), ramowe (do stałej współpracy) podpisywane przez radcę prawnego. Możliwe jest rozliczanie zarówno ryczałtem jak też godzinowe, płatne w chwili rozpoczęcia współpracy albo w ratach co miesięcznie albo wg stawki godzinowej prawnika za potwierdzeniem rozliczenia wykonanych prac co miesięcznie. Ustalenie zasad wynagrodzenia jest w każdym przypadku indywidualne, ustalane w chwili udzielania pełnomocnictwa przez Klienta. Za wygranie sprawy radca prawny w porozumieniu z Klientem może ustalić procent tzw. succes fee, za wygraną, który wynosi od 1 do 5 % zysku, płatnego po zakończeniu współpracy.

Doraźna porada prawna uzależniona jest od charakteru sprawy i wynosi od 100 zł do 300 zł za godzinę konsultacji.
Sporządzenie środka zaskarżenia czy środka ochrony prawnej już od 50 zł.
Za prowadzenie całej sprawy średnio w przedziale od 500 zł do 2500 zł.
Za reprezentację przed sądami - zwrot kosztów zastępstwa wg przepisów, a w sprawach zawiłych ustalana odrębnie z Klientem.
Kancelaria wystawia faktury VAT.